Stodola Komárov

TIPY NA VÝLET

chlumec nad cidlinou (7 km)

Zámek Karlova Koruna

Karlova Koruna je zámek patřící k nejvýznamnějším barokním stavbám v Česku. Stojí na návrší Chlumec v západní části města Chlumec nad Cidlinou. V prostorách zámku je interiérová expozice seznamující s dějinami rodu Kinských v portrétech a chovem koní Kinských – chlumeckých plaváků

kladruby nad labem

Národní hřebčín (Unesco)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem v okrese Pardubice je chovnou stanicí běloušů českého plemene starokladrubských koní. Vraníci stejného plemene se chovají v hřebčíně ve Slatiňanech. V hřebčíně je chováno přibližně 300 starokladrubských koní, probíhají v něm zkoušky výkonnosti hřebců, drezúrní i jiné závody a řada akcí pro veřejnost. Praxi v tomto hřebčíně zde získávají i studenti Středního odborného učiliště zemědělského v Kladrubech nad Labem, které je zaměřeno na chov koní a jezdectví.

ŠTÍT (3KM)

Biopart Štít

Jedná se o soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím.
V bioparku najdete šelmy (lvy, tygry, levharty, pumu), primáty (kočkodany, lemury, makaky), ptáky (různé druhy papoušků, zoborožce, ledňáky, holuby) a ostatní zvířátka (želvy, koně, drůbež, kozy, kozly).

Pravidelně můžete navštívit akce krmení

SEMÍN

Rodiště Josefa Gočára

Semín – obec cca 6 km severozápadně od Přelouče. Ves je prvně písemně doložena roku 1339, kdy ji držel Heřman ze Semína. Zpráva o tvrzi, která je první a poslední zároveň je z roku 1497, kdy ves i tvrz vlastnil Vilém z Pernštejna. Ke konci 16.století zde byla postavena renesanční budova, která sloužila pro potřeby správy semínského panství, náležejícímu pardubickému komornímu panství. Koncem 17. století, v roce 1691 zde byl zřízen pivovar, v této době také došlo k přestavbě a rozšíření původní budovy v barokním stylu. V roce 1855 byl pivovar zrušen a budova byla přeměněna na obytnou. Bokem od silnice se nachází románský kostelík ze 13. století a dřevěná zvonice ze 16. století.

ŠTÍT (17 KM)

Kutná Hora

Co musíte rozhodně vidět v Kutné Hoře? Komu jinému mohli kutnohorští měšťané zasvětit nový kostel, který měl do světa hlásat bohatství jejich města, než patronce horníků svaté Barboře? Prvním stavitelem velkoryse navržené gotické stavby s bohatým systémem opěrných pilířů a rozmanitou sochařskou výzdobou byl někdo z rodiny Parléřů, chrám však byl dokončen až na začátku 20. století. Vnitřní výzdoba je většinou pozdně gotická, pozornost si zaslouží věnec kaplí za hlavním oltářem a vitrážová okna s náměty z české a kutnohorské historie.

PRAHA

Prohlídka Prahy

Co podniknout v Praze? Jaro je tady a s ním přichází i ideální doba pro procházky po městě. Užijte si dlouhé procházky zahradami, v parcích, úžasné výhledy a brouzdání starým městem… Vydejte se na krásnou procházku a užívejte si něžné paprsky slunce i zasněnou romantiku uprostřed překrásné Prahy. V této době navíc na frekventovaných místech Starého Města turisty nepotkáte, což dodá vaší výpravě po staré Praze jedinečnou atmosféru dávných časů… Ale vydat se můžete naopak i do okrajových částí města, kde si užijete volný čas v parku, pozorováním fauny a flóry či jiným příjemným způsobem.

RÁBY

Kunětická hora

Historie hradu, který založil vůdce Orebitů Diviš Bořek z Miletínka na osamělé znělcové kupě, sahá do doby husitské, do let 1421-23. Za doby Pernštejnů byl hrad v období od konce 15. století až do poloviny 16. století významně goticky přestavěn, rozšířen a opevněn moderním rondelovým systémem. Zkázou pro hrad byl rok 1645, kdy byl hrad dobyt Švédy a vypálen. Další pohromou pro hrad bylo lámání kamene, které od počátku 16. století ukrajovalo více a více horniny z masivu hory. Kamenolom fungoval až do počátku 20. století a tak byla jižní část hradu nenávratně zničena. Počátkem 20. století je hrad pouze torzem a začíná jeho dlouholetá rekonstrukce, která probíhá dodnes.

PARDUBICE

Pardubický zámek

Pardubický zámek je nepřehlédnutelnou dominantou centra krajského města Pardubic ve východních Čechách. Zámek je ojedinělou architektonickou památkou ve středních Evropě. V zámeckých interiérech se zachovalo renesanční vybavení sálů, několik místností je vyzdobeno malbami a kazetovými stropy. Na zámku je umístěna Východočeská galerie a Východočeské muzeum, které návštěvníkům nabízí pět stálých expozic a je přístupné po celý rok denně kromě pondělí.

PŘELOUČ

Slavíkovy ostrovy

Malá přírodní lokalita severně Přelouče, která již dvakrát byla navržena Agenturou ochrany přírody a krajiny do soustavy NATURA 2000 chránící území důležitá pro zachování biotopů a druhů živočichů a rostlin chráněných Evropskou unií. Její nejcennější části mají být zničeny stavbou nového plavebního stupně a plavebního kanálu.

Vnitřní prostor ostrovů vyplňují zejména louky, nevelká pole a izolované lesíky. Souvislý pás stromových porostů lemuje slepé rameno a břeh Labe. Cesta vytvářející severojižní osu je z obou stran lemována chráněnou lipovou alejí, v prostoru se nachází i dvojice státem chráněných dubů, první dub se nachází u slepého ramene, druhý dub pak u bývalého koupaliště. Ze vzácných druhů zde žijí modrásci bahenní, kteří jsou chráněni úmluvou Natura 2000, dále modrásci očkovaní, lesák rumělkový a páchník hnědý.

chlumec nad cidlinou

Fajnpark

Fajnpark je zábavním parkem pro celou rodinu, který byl vybudován podle zcela nového konceptu. Tento jedinečný park vyrostl na dvanácti hektarech bývalého vojenského prostoru v Chlumci nad Cidlinou.
Při budování parku mysleli jeho tvůrci na všechny věkové kategorie, takže nikdo nepřijde zkrátka a nikdo se nebude nudit. Pro děti i dospělé jsou připraveny jak aktivity, které protáhnou svaly a procvičí klouby, tak ale také odpočinkové zóny, jejichž návštěva doslova pohladí po duši a zklidní mysl.

lázně bohdaneč

Bohdanečské rybníky

Ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků, a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, bažinných olšin, vrbin a doubrav, vytvořených kolem Bohdanečského rybníka.

Kontaktujte nás!

Stodola Komárov 12,
53501 Kladruby nad Labem

+420 777 888 999

info@chatakomarov.cz